Slider

Винена карта на София


Маршрути

Винена карта на София

Винена карта на София - магазините

Винена карта на София - магазините

София не е във винен регион, но заема централно място на българската винена карта.

И ако някой е скептичен – как така в град, далеч от лозовите масиви може да се говори за винен туризъм, ще му кажем: Лондон (поне по горните критерии прилича на София) е избран за една от десетте най-добри винени дестинации в света за 2017 г. от WineEnthusiast (наред с Тракийската низина, между другото)!

Градската Винена карта на София е създадена по инициатива на Столична община (VisitSofia.bg ) в партньорство с Българска Асоциация на Винените професионалисти. (https://www.bawp.bg/bg/)


Местата за качествено българско вино

Винена карта на София - барове и ресторанти

Винена карта на София - барове и ресторанти

София не е във винен регион, но заема централно място на българската винена карта.

И ако някой е скептичен – как така в град, далеч от лозовите масиви може да се говори за винен туризъм, ще му кажем: Лондон (поне по горните критерии прилича на София) е избран за една от десетте най-добри винени дестинации в света за 2017 г. от WineEnthusiast (наред с Тракийската низина, между другото)!

Градската Винена карта на София е създадена по инициатива на Столична община (VisitSofia.bg ) в партньорство с Българска Асоциация на Винените професионалисти. (https://www.bawp.bg/bg/)


Местата за качествено българско вино