Slider

Новини


Актуалната ситуация Covid-19 в София и България


Сигурността и здравето на жителите и гостите на София е наш основен приоритет!


На тази страница ще намерите информация за ситуацията в София и България, свързана с пандемията Covid-19.

По решение на правителството извънредната епидемична обстановка в България се удължава до 30 септември 2020 г. Противоепидемичните мерки остават без промяна.

От 31.07.2020 г., гражданите на Украйна и Йордания могат да влизат в България без PCR тест.

В България срещу отрицателен PCR тест, направен през последните 72 часа, могат да влизат гражданите на Северна Македония, Сърбия, Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова, Израел и Кувейт. На българските гранични власти трябва да бъде представен документ, показващ отрицателен резултат, който да съдържа имената на лицето, съгласно документа за самоличност, с който пътува, данни за лабораторията, извършила изследването, дата, на която е направен PCR тестът, изписани на латиница метод (PCR) и отрицателен резултат (Negative).

PCR тест не се изисква за лица, пристигащи у нас от държави-членки на ЕС, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, страни по Шенгенското споразумение, както и от Австралия, Канада, Грузия, Япония, Мароко, Нова Зеландия, Руанда, Република Корея, Тайланд, Тунис, Източна република Уругвай. Те не подлежат и на 14-дневна карантина.

 

Това нарежда министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов със Заповед № РД-01-443/30.07.2020 г. С пълния текст на заповедта можете да се запознаете тук.

От 16 юли 2020 г., в България без 14-дневна карантина и без PCR тест могат да влизат всички лица, които пристигат от следните трети държави: Исландия, Кралство Норвегия, Швейцария, Княжество Лихтенщайн, Република Сан Марино, Княжество Андора,Княжество Монако и Държавата град Ватикан, Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Мароко, Нова Зеландия, Руанда, Република Корея, Тайланд, Тунис, Източна република Уругвай и Украйна.

Всички пристигащи от Швеция и Португалия, както и от всички трети страни извън изброените по-горе, при влизането си в България трябва да представят документ за отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода PCR. Гражданите, които не предоставят такъв документ, ще бъдат поставени под 14-дневна карантина. (Заповед № РД-01-405/15.07.2020 г.)

Във връзка с удължената до 15 юли 2020 г. епидемична обстановка, министърът на здравеопазването издаде четири нови заповеди. Всички заповеди можете да прочетете тук: https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/

Извънредната епидемична обстановка в България се удължава до 30 юни 2020 г. Превантивните противоепидемични мерки остават без промяна и трябва да се спазват.

От 23 юни 2020 г, носенето на предпазна маска или друго средство отново става задължително на всички закрити обществени места.

Носенето на защитна маска за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата, в т.ч. кърпа, шал, шлем и др., е задължително на всички закрити обществени места. Изключение се допуска за клиентите в местата за хранене и питейните заведения. Това нарежда здравният министър. С пълния текст на Заповед № РД-01- 354/22.06.2020 г., която влиза в сила от 23.06.2020 г., можете да се запознаете тук: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/06/22/zapoved__rd-01-354- 22062020_g.pdf

Считано от 20 юни 2020 г., пристигащите лица от Кралство Белгия не подлежат на 14-дневна карантина.

От 18 юни, съгласно заповед на министъра на здравеопазването, отпада 14-дневната карантина за пристигащи у нас от Исландия, Кралство Норвегия, Швейцария, Княжество Лихтенщайн, Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата-град Ватикан. Със същата заповед се позволява и всички лица, които имат разрешение за пребиваване в държава-членка на Европейския съюз, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, или в страна по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата-град Ватикан) и членовете на техните семейства да влизат на територията на РБългария. С пълния текст на заповедта можете да се запознаете тук: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/06/17/zapoved__rd-01-341- 17062020_g.pdf

СЪОБЩЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА – от 15 юни 2020 г, с цел туризъм, без 14-дневна карантина, в България могат да пристигат туристи от 34 държави. Пълният текст ще намерите тук: http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/covid-19/suobshtenie-na-ministerstvoto-na-turizma-s-cel-turizum-bez-14-dnevna-karantina-v

Носенето на маски остава задължително в градския транспорт, аптеките и болниците. На всички останали обществени места носенето на маски е препоръчително.

От 15 юни се въвежда 14-дневна карантина за всички пристигащи у нас от Швеция, Белгия, Великобритания и Северна Ирландия, Португалия, както и от всички трети страни, с изключение на Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора.

От 15 юни отпада 14-дневната карантина за пристигащите от Ирландия, Испания, Малта и Италия.

От 15 юни се разрешава провеждането на конгреси, конференции, семинари, изложения и културно-развлекателни мероприятия при заетост на 50% от местата.

От 15 юни дискотеките, нощните клубове и пиано баровете възобновяват дейността си. Изискването е да бъдат спазвани въведените в страната противоепидемични мерки.

От 15 юни се разрешава провеждането на спортни мероприятия на открито и закрито при заетост на местата до 50%.

Заповедите на министъра на здравеопазването можете да прочетете тук: https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/

От 1 юни 2020 г. България приема туристи от 29 държави. Предупрежденията да бъдем предпазливи остават. Запознайте се със съобщението на министъра на туризма на Р.България ТУК.

Актуална информация за Covid-19 в България можете да намерите тук: https://coronavirus.bg/arcgis/apps/opsdashboard/index.html#/ecacd239ee7e4fba956f7948f586af93

Носенето на защитна маска за лице ( или кърпа, шал, шлем, които покриват носа и устата ) в закрити обществени места е задължително.

Спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство, които се намират на открити обществени места, в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки;

Общественият градски транспорт и такситата работят. В градския транспорт може да се пътува само с поставена маска. При липса на такава пътуващите биват глобявани.

От 8.30 до 10.30 ч се забранява пазаруването в магазините на лица под 60 годишна възраст.

Националният оперативен щаб препоръчва повече от двама възрастни хора да не се събират на едно място.

При струпване на хора пред търговски обекти се препоръчва хората да бъдат на поне 2 м един от друг и стриктно да спазват мерките след влизане в обекта.

Музеите и галериите, библиотеките и различни атракции в София отвориха отново. Прочетете повече ТУК.

От 26 май, се разрешават културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти,сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица и други), при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито и до 50% от общия им капацитет на открито и при максимален капацитет на използване на залите (читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и други) според квадратурата на помещението при заетост на местата не повече от 20 човека за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв. м. площ.

В София са отворени заведенията на открито. От 01.06.2020 г. се разрешават посещенията в закрити площи на ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе-сладкарници, детски и спортни съоръжения на закрито, увеселителни и игрални зали, в т.ч и тези в търговски центрове тип МОЛ, барове, с изключение на дискотеки, пиано-бар и нощен бар.

Разрешена е дейността на Медикъл/СПА, СПА и уелнес центровете на територията на цялата страна.

От 18.05.2020 г. отвориха врати търговските центрове тип МОЛ и фитнес залите при спазване на всички противоепидемични мерки.

В София работят общинските пазари. При посещение е задължително носенето на маска.

От 27.05.2020 г. ще се възстановят професионалните футболни състезания и тренировки, указанията са утвърдени https://coronavirus.bg/bg/news/265.

Пристигащите от чужбина подлежат на 14 -дневна карантина. Информация за изключенията можете да намерите тук: (Заповед РД-01-262 от 14.05.2020 г.)

От 1 юни пада 14-дневната карантина с Гърция и Сърбия. Преминаването през границата от 1 юни с тези държави ще става с попълване на декларация, като в нея ще се посочва, че съответният преминаващ е запознат с епидемиологичната ситуация в страната, в която влиза. Декларацията се представя на органите на граничния здравен контрол декларация по образец - Приложение № 1 към Заповед № РД-01-274/21.05.2020 г. 274/21.05.2020 г.

От 22 май, отпада забраната гражданите на ЕС и на страни по Шенгенското споразумение (включително Светлейшата Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако̀ и Държавата град Ватикан) да влизат на територията на България. Повече информация ще намерите тук: https://coronavirus.bg/bg/news/267

Всеки турист, който избере България като дестинация за своята почивка, ще бъде длъжен да попълни Декларация за пътуване на собствен риск. Декларацията е изготвена от Министерство на туризма на осем езика – BG/EN/DE/RUS/FR/RO/GR/RS. Образец на декларацията можете да намерите тук: http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/covid-19/deklaraciya-za-putuvane-na-sobstven-risk.

Актуална информация за мерки и ограничения на придвижването в Европа и по света можете да намерите тук: https://mfa.bg/bg/situationcenter

Медицинска помощ


В случай че почувствате симптоми на възможна COVID-19 инфекция (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, болки в гърлото, хрема, отпадналост, мускулни болки и др.) обадете се на личния си лекар или на тел.112 за по-нататъшни инструкции.

Важно за чуждестранни граждани!

Чуждестранните граждани, които не могат да се завърнат в страната си поради възникнали промени в ситуацията, свързана с пандемията, да се свържат с дипломатическата мисия/представителство на тяхната страна.

Тази страница ще се актуализира редовно при постъпване на нова информация.

Важни телефонни номера при необходимост от съдействие във връзка с разпространението на COVID-19:

На тел. 112 е създадена спешна линия, на която могат да се задават въпроси от обхвата на заповедите на министъра на здравеопазването, свързани с COVID-19.

Денонощни телефони на Ситуационния център на Министерство на външните работи.
+359 2 948 2404
+359 2 971 3856
+359 2 948 3052
+359 2 948 2552
+359 2 948 2085

Денонощен телефон на Министерство на здравеопазването.
+359 2 807 87 57

Гореща телефонна линия на Министерство на здравеопазването:
+359 2 9301 152
+359 2 9301 253

Министерство на туризма


+359 2 904 6895
+359 2 904 68 11
+359 885 096 937 (за почивните дни)

Въведени ограничения


Всички лица, когато се намират в закрити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в заповедта на министъра на здравеопазването. (Заповед РД-01-262 от 14.05.2020 г.)

Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство да се спазва от всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки).(Заповед РД-01-262 от 14.05.2020 г.). С информация относно изискванията за организация на посещенията на лицата във всички национални паркове, природни паркове, планини и др. обособени места с паркова среда, извън населените места, на територията на общините, можете да се запознаете тук.

За повече информация посетете


Единен информационен портал на сайта на българското правителство:
https://coronavirus.bg/bg/

Сайтът на Министерство на здравеопазването:
https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/

Министерство на външните работи:
https://www.mfa.bg/bg/customnews/main/24736

Столична община:
https://www.sofia.bg/covid-19

Нашата анкета

Какво в туристическия ни сайт беше най-полезно за вас?
Можете да изберете един отговор:
Резултати Всички анкети