Slider

Новини


ВИЗИЯ ЗА СОФИЯ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДЛОЖЕНА ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

По единодушно решение на Столичния общински съвет българската столица разработва своя стратегия за дългосрочно развитие – „Визия за София“ за запазване на уникалното от духа, духовността и спомена за миналото, за общо решение какъв потенциал има София и как заедно да го развиваме. Работата по създаването на "Визията" започна през май 2017-а, когато Общинският съвет прие разработените методически насоки. Днес тече трети от общо седем етапа – събира се цялата налична информация за града от всички източници - общината, академичните среди, неправителствените организации и бизнеса по седем основни направления: Хора, Идентичност и култура, Транспорт, Околна среда, Градска среда, Икономика, Управление… След събирането на знанието за града започва формирането на предложения за цели на "Визията". Това предстои да се случи на етап 4, тоест в края на годината. Етап 5 - ще бъде търсена обратна връзка по предложенията за цели от всички, които са се включили до този етап - експерти, НПО, представители на бизнеса, на администрацията, политици от различни партии и групи, а след това и мнението на т. нар. широка публика. Предвидени са публични кампании и срещи, онлайн активности. Целите, които успеят да съберат най-много ангажирани страни, и то от различни сфери, ще излязат на предно място. Впоследствие, в етап 6, ще бъде оформен финалният вариант на "Визията", който ще бъде предложен на Столичния общински съвет за гласуване.

Вижте повече за дългосрочното планиране на развитието на града на https://vizia.sofia.bg.