Slider

Новини


ДВЕ НОВИ ПЕШЕХОДНИ ЗОНИ В СОФИЯ ОТ 2018 Г.

От 1 март в София ще има две нови пешеходни зони. Едната ще бъде в участъка от ул. „Алабин“ до бул. „Ал. Стамболийски“ като естествено продължение на пешеходната зона по бул. „Витоша“. Тази промяна ще свърже бул. „Витоша“ с площад „Света Неделя“ и по този начин ще осигури по-лесен достъп до археологическите разкопки на Сердика. По предвидената пешеходна ос ще се движат единствено трамваите. Другата пешеходна зона ще обхване карето от ул. „Георг Вашингтон“, където се намира „Западната порта на Сердика“, в участъка от ул. „Трапезица“ до ул. „Пиротска“. От началото на март ще се въведе и ограничение на скоростта в малките централни улици от 30 км/ч.