Slider

Новини


ОП „Туризъм” представи Столична община на петата работна среща между бизнеса и местната власт 2017 г.

В периода 23-25 октомври за пета поредна година се проведе среща между местната власт и бизнеса. Форумът се организира от Асоциация на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) и има за цел да представи добри практики при сътрудничеството между академичната общност, обществения и частния сектор като предпоставка за устойчиво развитие на туризма в България. Срещата се проведе в град Ловеч.

За пета поредна година ОП „Туризъм” представи Столична община на Петата работна среща между бизнеса и местната власт 2017 г. Интересът към София като българска столица и най-голям град в България на тези срещи е много голям както от страна на общините и бизнеса, така и от страна на медиите. Тазгодишната тема на срещата бе „Конкурентност, основана на знания”. По време на модула „Една година по-късно” директорът на ОП „Туризъм” г-н Иво Маринов изнесе презентация, в която запозна участниците с най-новото в сферата на туризма в София. Акцентите в презентацията бяха: „Стратегия за развитие на София като туристическа дестинация 2017-2030 г.“ ; най-новите атракции на София – Археологически парк „Западна порта на Сердика“ и „Триъгълната кула на Сердика” и безплатният достъп до тези обекти; инвестициите в археология в последните 3 години; кампаниите за озеленяване в София; ръстът на туристите в София, обновеният туристически сайт www.visitsofia.bg, който бе даван за пример от представители на академичната общност към останалите представители на общините; културният календар на София; първото българско участие чрез ОП „Туризъм” на Международното изложение World Tourism UNESCO и изготвянето на най-актуалния каталог с български обекти в списъка на ЮНЕСКО; изработването на 3D модел на Боянската църква чрез добавена и виртуална реалност. Беше направена и презентация на приложението. Всеки от участниците имаше възможност да види лично модел на църквата.

През трите дни на форума г-н Маринов отговори и на редица въпроси на представители на други общини, академичната общност, бизнеса и журналисти.

В рамките на работната срещата се проведе и В2В семинар с щанд на Столична община. Тук отново успоредно със събитийния календар на София голям интерес предизвика най-актуалният каталог за всички български ЮНЕСКО обекти. Посетителите на щанда получиха от каталога, рекламни материали за туристическите атракции в София и допълнителна информация за възможностите за различни видове туризъм в българската столица.