Slider

Новини


Укрепва пътят на вярата до Кремиковския манастир

Поклонническият път „Покров Богородичен“, който всяка година на първи октомври събира поклонници до Кремиковски манастир „Св. Георги“, се проведе при удвоен брой поклонници в сравнение с предходните години. Нарастващият интерес от млади и стари бе към всички проведени поклоннически маршрути през годината. Вече седем поредни години Столична община продължава да популяризира пътуванията до свято място - с благословията на Софийската Света митрополия и по инициатива на Богословския факултет при СУ „Св. Климент Охридски”. Древните традиции на християнското поклонничество в България намират нов живот в столицата. Този маршрут беше последният поколоннически път за 2017 година, но през 2018 година тези маршрути отново ви очакват.