Slider

Новини


Строят иновативно училище в града на иновациите

Международни еврейски организации ще инвестират в изграждането на иновативно училище в София. Концепцията на проекта включва изграждането на образователна институция с развитие на предучилищното образование и културата. Българската столица е и единственият град от Балканите и Източна Европа, в който ще се реализира подобен проект със значимо измерение в междукултурния диалог и разбирателство. София е избрана за реализирането на иновативния проект заради уверените темпове на развитие, политическата стабилност, както и тесните връзки на общината с еврейската общност. София е град на религиозната толерантност, Софийската синагога е трета по големина в Европа, а Еврейският исторически музей разказва как българският политически елит и православната общност през периода на Втората световна война успяват да спасят живота на над 50 000 евреи.