Концерт на Смесен хор на БНР

Музей "Земята и хората"
бул.„Черни връх“ 4
София
earth.and.man@gmail.com
http://www.earthandman.org/?page_id=951&lang=bg
Вход с билети на организаторите.

Музикално и танцово изкуство

четвъртък 09 февруари 2023 19:00

София

бул.„Черни връх“ 4