Slider

Календар на събитията


ВЕЧЕР С МУЗИКАТА НА ДЖОН УИЛЯМС

Зала "България"
ул „Аксаков“ 1
София
http://www.sofiaphilharmonic.com
Диригент
Найден Тодоров
Солист/и
Състав
Национален филхармоничен хор
Национален филхармоничен оркестър

Музикално и танцово изкуство

четвъртък 09 февруари 2023 19:00

София

ул „Аксаков“ 1