Slider

Календар на събитията


Концерт на ученици по поп и джаз пеене на Ралица Ангелова

ОКИ „Красно село”
бул. „Цар Борис III” 41
София
http://www.oki-krasnoselo.com
Зала № 1, ОКИ ДК „Красно село“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.
Вход свободен.

Музикално и танцово изкуство

сряда 14 декември 2022 19:00

София

бул. „Цар Борис III” 41