Slider

Какво да правя


Парк Врана

Зарежда се google карта. Моля изчакайте!

Адрес
индустриална зона Искър
Локация
42.63781,23.434954
Историческа информация
Към изграждането на парка „Врана“ се пристъпва през 1900 г. Голямо количество фиданки и семена на цветя се доставяло в парка от всички континенти. Ето защо паркът „Врана“ разполага досега с разнообразен асортимент на растителни видове. Местността, където започва да се изгражда паркът „Врана“, представлявала гола равнина. Паркът „Врана“ е бил предназначен за царското семейство като извънградска лятна резиденция. Това обстоятелство е предопределило в известна степен неговия интимно-пейзажен характер: в него на дървесните масиви и дървесните групи, цветните поляни, алпинеуми, езера, алеи и пътеки се придават форми близки до природните, което е било свойствено на по-голямата част от европейските пеизажни паркове в миналото. В създаването на парка „Врана“ са взели участие градинари, чиито имена не са фигурирали в списъците на известните паркостроители-пейзажисти в Европа, като например Кент – в Англия, Пюклер в Германия, Гонзаго в Русия и други.

индустриална зона Искър

Витоша, паркове, градини

Паркът „Врана“е създаден под влиянието на европейските пейзажни паркове. Има голямо разнообразие от 821 дървесни, храстови и тревисти вида от 118 семейства и 435 рода на територия по-малка от 100 ха. Паркът „Врана“ е представлявал състав на част на имение с площ 140 ха, принадлежащо на българските царе Фердинанд I и Борис III.