Slider

Какво да правя


Древна Сердика - римски терми и храмове

Зарежда се google карта. Моля изчакайте!

Адрес
пл."Бански"
Локация
42.699642,23.32277
Описание
Управлението на императорите от династията на Северите (197–235 г.) е период на разцвет за Сердика. Възобновено е автономното монетосечене на града. Реверсните изображения на монетите се отличават с голямо многообразие от местни забележителности (храмове, чешми и др.) и символи. В края на II – началото на III в. започва интензивно строителство. Улиците и агората са украсени с портици с колонада в римокоринтски стил. Важни за просперитета на града са минералният извор и лечебните бани и постройки. От запазените статуарни изображения, надписи и монети се вижда първостепенната роля на лечебните божества – Аполон и Асклепий. Открити са фрагменти от монументална статуя на Асклепий, както и една прекрасна позлатена бронзова глава от статуя на Аполон Лечител – римско копие на ранен гръцки оригинал от школата на Скопас. Античният минерален каптаж източно от Баня Баши джамия е в неразривна връзка с организацията на лечебна дейност в града. По това време са издигнати и огромните терми южно от агората, под дн. църква „Св. Неделя“. От тази сграда са проучени частично хипокаустни инсталации и един басейн със значителен размер. В Сердика са почитани и други божества. Чрез археологически проучвания са разкрити храм на Херакъл (под Булбанк) и части от храм на Зевс Хюпсистос, северно от крепостната стена. Фрагменти от култови статуи и надписи свидетелстват за почитането и на Атина, Артемида, Кибела и Митра. При разкопките на храма на Херакъл са открити голямо количество натрошени части от култови статуи на различни божества. Този разрушителен акт е следствие от християнското надмощие и се свързва с премахването на езическите символи в края на IV в.

пл."Бански"

Археология