Slider

Какво да правя


Южен Парк

Зарежда се google карта. Моля изчакайте!

Адрес
бул. Петко Ю. Тодоров, ул. Хенрик Ибсен и бул. Гоце Делчев,има вход откъм бул. Витоша
Локация
42.668647,23.308911
Историческа информация
Южният парк е структурообразуващ елемент за града и зелената му система и е предвидена като основен зелен клин към Витоша. Идейният проект е разработен и одобрен през 1972 г. (проектантски екип с ръководител арх. М. Карлова), когато започва и неговото строителство. Южният парк е планиран в пейзажен стил (английски парк). Планировката е подсказана от разнообразния релеф и богатството на теренни форми. Структурно в парка са обособени 4 сектора. Главният подход, изграден върху равнинната част от терена, е оформен като декоративна настилка с богати цветници с геометрични форми. В детския сектор са разположени няколко площадки, водни съоръжения и малки заведения за хранене. По стръмния скат под Правителствена болница са изградени няколко тематични изгледни площадки, които предлагат тих отдих и съзерцание. В Южния парк се срещат 65 вида птици, 29 от тях защитени, а 2 записани в Червената книга на България. През парка преминава Перловската река, която се влива в р. Искър. В Южния парк са организирани няколко детски къта, открита е и концертна сцена.

бул. Петко Ю. Тодоров, ул. Хенрик Ибсен и бул. Гоце Делчев,има вход откъм бул. Витоша

Витоша, паркове, градини

На територията на район „Триадица” се намира Южният парк на София с обща площ 134 хектара, който е притегателен център както за жителите на района и столицата, така и за гостите в района. Паркът предлага по нещо за всеки, а редовно провежданите в него събития оживяват пространството и предлагат уникални преживявания за посетителите.