Slider

Какво да правя


Владайска река

Зарежда се google карта. Моля изчакайте!

Локация
42.619708,23.208103
Историческа информация
Владайска река извира на около 300 m северозападно от Черни връх на 2245 m н.в. Тече на северозапад, преминава през местностите „Торфено бранище“ и „Златните мостове“ и се спуска по дълбока, стръмна и залесена долина към село Владая. В селото реката завива на североизток, навлиза в София, като пресича кварталите Княжево, Карпузица и Овча купел и промишлена зона „Средец“. Оттам навлиза в централната част на града по бул. „Инж. Иван Иванов“ и после по бул. „Сливница“. След площад „Сточна гара“ минава през промишлена зона „Хаджи Димитър“, през кв. Орландовци, на север от кв. Малашевци и на изток от кв. Бенковски. Под Обрадовския манастир се влива отляво в Перловска река на 515 м н.в. на 500 м преди устието на последната в река Искър. Цялото корито на реката в чертите на София е коригирано. В миналото е била наричана Луда Елешница, и Клисурска (по старото име на кв. „Княжево“ – Клисура).
Витоша, паркове, градини

Владайска река е река в България, област София, ляв приток на Перловска река от басейна на Искър. Дължината ѝ е 37 km. Основни притоци са: река Планиница (вливаща се отдясно между Владая и София), Горнобанска река (ляв приток, в кв. Овча купел) и Суходолска река (ляв приток, на изток от кв. Бенковски). Над нея в София има десетки мостове. По-известни сред тях са, „Мостът на героите“, Александров мост и Лъвов мост.