Slider

Какво да правя


Сградата на БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (БАН)

Зарежда се google карта. Моля изчакайте!

Адрес
ул."15 Ноември" 1
Локация
42.695038,23.332211
Описание
Българската академия на науките (БАН) е основана като Българско книжовно дружество в Браила през 1869 г. След Освобождението се премества в София, а през 1911 г. е преименувана на Българска академия на науките. Сградата е построена по проект на арх. Хайнрих Майер. Разширена и преустроена е през 1926 – 1928 г. по проект на архитектите С. Овчаров и Й. Йорданов.

ул."15 Ноември" 1

Архитектура