Slider

Какво да правя


Древна Сердика - Източната порта на Сердика

Зарежда се google карта. Моля изчакайте!

Адрес
пл."Независимост" (в подлеза между Министерски съвет, сградата на Народното събрание и сградата на Президентството)
Локация
42.697431,23.324124
Описание
Управлението на император Траян (98–117 г.) се свързва с издигането на Сердика в ранг на municipium – град с определени автономни права. С тази промяна е свързано и задължението за администриране на значителна градска територия – една от най-големите в провинция Тракия. Израз на този политически акт е и употребата на родовото име на императора като епитет в титулатурата на града – Ulpia Serdica. Управлението на новия муниципиум е било организирано по гръцки образец чрез градски съвет – буле и народно събрание – демос. От откритите надписи са известни и други институции, като например герузията, свързана с практикуването на култа към императора. В тясна връзка с новия градски статут е и първото урбанистич- но решение на Сердика. Трасирани са двете главни улици – кардо максимус (с посока север–юг) и декуманус максимус (с посока изток–запад). Заплахата от варварски нашествия в течение на IV–V в. наложила подсилване на укрепителната система на Сердика. Градското ядро, в рамките на ранната стена, било изцяло укрепено наново. Съществуващата стена била обхваната отвън от нова, плътно долепена, изградена от тухли върху цокъл от големи квадри. По фронта тя била снабдена с триъгълни, издадени навън кули, а източната и западната порта били подсилени с петоъгълни кули. Оформлението на двете порти може да се види в подлеза при Президентството и западно от ул. „Г. Вашингтон“. На около 20 м. пред тази стена била издигната втора, по-ниска стена – протейхизма. Изграждането на тази солидна укрепителна система по модела на Теодосиевите стени в Константинопол се отнася към втората половина на V в.

пл."Независимост" (в подлеза между Министерски съвет, сградата на Народното събрание и сградата на Президентството)

Археология