Slider

Какво да правя


Национален природонаучен музей при БАН

Зарежда се google карта. Моля изчакайте!

Адрес
бул."Цар Освободител" №1
Локация
42.695712,23.328368
Описание
Националният природонаучен музей при БАН (НПМ-БАН) е основан през 1889 г. от княз Фердинанд под името Княжески естественоисторически музей, за да съхранява и представя личните колекции на княза от птици, бозайници и пеперуди. Днес НПМ-БАН е единствената национална институция, пряко ангажирана със съхраняването на научни колекции от живата и неживата природа. Основните научни приоритети в музея са изучаването на биологичното разнообразие, опазването на природната среда и еволюцията на организмите. Експозициите на музея заемат 4 етажа с 15 зали.


Не пропускайте да направите панорамната 3D разходка на музея. Моля, посетете https://my.matterport.com/show/?m=igvaES2BjBi&f=0

бул."Цар Освободител" №1

Музеи

Музеят разполага с подвижна платформа и специално приспособен санитарен възел за хора с двигателни увреждания. Музеят има привходна рампа и подвижна платформа, осигуряващи достъпа на хора с двигателни увреждания до експозиционните и научни помещения на музея. Тоалетни: Достъпни тоалетни и специално пригодена баня има до зала Временни изложби - входно фоайе.