Slider

Какво да правя


Древна Сердика - Западната порта на Сердика

Зарежда се google карта. Моля изчакайте!

Адрес
ул."Цар Борис I", 148
Локация
42.6990278,23.3197456
Описание
Западната порта е археологически комплекс "in sito" , включващ части от укрепителната система на антична Сердика, заедно с елементи на градската тъкан - улици, сгради, канали. Архелогическият парк е оформено пространство с културни функции - провеждат се концерти, театрални представления, събития.
Историческа информация
Първата крепостна стена на Сердика е издигната във втората половина на II в. Тя е широка 2,20 м. В края на III, началото на IV в. е предприето преправяне на стената и пред нея е прокопан ров - на 14 м западно от Западната порта с дълбочина около 2 м. и широчина до 5 м, функционирал през IV в. Не е изключено по периферията и по дъното на рова да е имало вертикално забити колове. Срещу портата е имало мост за преминаване през рова. През втората половина на V в и и през VI-ти в. е имало една падаща врата и една двукрила, която се е затваряла с масивна хоризонтална греда. Вероятно в края на VI-ти в. и началото на VII в. падащата врата вече не е функционирала. Имало е двукрила порта.След средата на V в. е добавена нова стена към първата с ширина 1,80 м. По нейната дължина са изградени триъгълни кули. Ровът престава да съществува, но на 20 м . пред крепостната стена е издигната още една отбранителна линия - протейхизма - с ширина около 1,50 м.

ул."Цар Борис I", 148

Археология

Западната порта на Сердика е защитавана от кули - в запазения участък от крепостната стена до портата има петоъгълна кула, а само на няколко метра от нея - още една триъгълна кула. Портата се намира между католическата катедрала "Св. Йосиф", булевард "Тодор Аександров" и паметника - символ на град София.