Slider

Полезна информация


Полезна информация

Информация за спешни телефони в национален и европейски мащаб.
Единен европейски номер за спешни повиквания - 112
112 е номерът, на който можете да се обадите безплатно на службите за спешна помощ в страните от Европейския съюз от стационарен или мобилен телефон.

Какво се случва, когато позвъните?
Специално обучен оператор ще отговори на вашето обаждане. В зависимост от страната операторът или директно ще се погрижи за вашето обаждане или ще го прехвърли на най-подходящата служба за спешна помощ.

Посочете вашето име, адрес и телефонен номер.
Необходимо е обаждащите се да бъдат идентифицирани, за да се избегне объркване - възможно е за същия инцидент вече да е съобщено от други хора.

Не затваряйте, ако сте набрали 112 по грешка!
Съобщете на оператора, че всичко е наред. В противен случай могат да бъдат изпратени служители на службите за спешна помощ, за да проверят дали няма проблем.

Кога можете да се обадите на 112?

  • Наберете 112 при всеки спешен случай, при който е необходима линейка, противопожарна служба или полиция.
    Примери: Участвали сте в сериозно пътнотранспортно произшествие или сте негов свидетел.
  • Забелязали сте пожар в сграда.
  • Забелязали сте влизане с взлом в къща.

Не се обаждайте на 112 за:

  • информация за пътното движение;
  • информация за времето;
  • общи въпроси и информация.

Ненужните обаждания могат да претоварят системата, излагайки на риск живота на тези, които наистина се нуждаят от спешна помощ.