Slider

Календар на събитията


Вълкът и седемте козлета

Национална опера и балет
бул. „Княз Ал. Дондуков” 30
София
http://www.operasofia.bg
Мюзикъл от Александър Владигеров
Сцена: Голяма сцена

неделя 31 март 2019

София

бул. „Княз Ал. Дондуков” 30

n/a