Slider

Календар на събитията


РЕЙНСКО ЗЛАТО ЗА ДЕЦА

Национална опера и балет
бул. „Княз Ал. Дондуков” 30
София
http://www.operasofia.bg
Опера от Рихард Вагнер - адаптирана за деца
Сцена: Малка сцена

петък 29 март 2019

София

бул. „Княз Ал. Дондуков” 30

n/a