Slider

Календар на събитията


Цикъл „Петите“

Зала "България"
ул „Аксаков“ 1
София
http://www.sofiaphilharmonic.com
Игнац Падеревски – Концерт за пиано,
Феликс Менделсон - Симфония No 5 „Реформационна“
Диригент: МИЛОШ ЗАЖИЦКИ
Солист: МАРИАН СОБУЛА, пиано

Музикално и танцово изкуство

четвъртък 28 ноември 2019 19:00

София

ул „Аксаков“ 1

Нашата анкета

Какво в туристическия ни сайт беше най-полезно за вас?
Можете да изберете един отговор:
Резултати Всички анкети