Slider

Календар на събитията


„КАКВО СЕ СЛУЧВА С ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ“ - изложба

Галерия Васка Емануилова
бул. Янко Сакъзов 15
София
http://veg.sghg.bg
В партньорство с Посолството на Израел в България.
Експозицията включва 19 произведения на 13 артисти, повечето от които се изявяват в сферата на фотографията. Фокусът е върху „статута на жените“ в Близкия Изток и обръща внимание на жените в Израел, жените в палестинските общности и такива, израснали в плуралистични общества на светски, традиционни или религиозни култури. Подходът на артиста е едновременно критичен и разрушителен. Идеята на куратора е да отрази опитите на жените чрез изкуството да се конфронтират с „Дефиницията на правата на жените“ като основа на екзистенциалните проблеми, свързани с мястото, обществото, културата и дефиницията на Аза.

вторник 26 февруари 2019

София

бул. Янко Сакъзов 15

n/a