Slider

Календар на събитията


ЯНИНИТЕ ДЕВЕТ БРАТЯ

Национална опера и балет
бул. „Княз Ал. Дондуков” 30
София
http://www.operasofia.bg
Опера от Любомир Пипков
Сцена: Голяма сцена

петък 24 май 2019

София

бул. „Княз Ал. Дондуков” 30

n/a