Slider

Календар на събитията


ЦИКЪЛ ОТ ЧЕТИРИ КАНТАТНООРАТОРИАЛЕНИ КОНЦЕРТА

Зала "България"
ул. „Георги Бенковски” 1
София
02 988 31 95
http://www.sofiaphilharmonic.com
Събитието се организира със сътрудничеството на концертен комплекс „България“ и НФХ „Св. Обретенов“ и с участието на оркестър „Симфониета „София“
Диригент Свилен Симеонов
Солист: Шантал Стилиани /пиано/ – Франция

сряда 24 април 2019

София

ул. „Георги Бенковски” 1

n/a