Slider

Календар на събитията


ДЕТСКА МЕЛОДИЯ НА ГОДИНАТА

Национален дворец на културата
пл. "България" 1
София
02/916 6368
http://ndk.bg
Галаконцерт за избор на песента на децата на България за 2018 година!
Ще видите и чуете прекрасните 120 изпълнители на финалните 14 песни.
Празничният спектакъл с режисьор Ники Априлов, ще ви срещне и с най-изявените малки музиканти, танцьори, фокусници, певци и артисти.

събота 23 март 2019

София

пл. "България" 1

n/a