Slider

Календар на събитията


ДОН КИХОТ

Национална опера и балет
бул. „Княз Ал. Дондуков” 30
София
http://www.operasofia.bg
Балет по музика на Лудвиг Минкус
Балетен спектакъл с руски
солисти
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене - 2:30
Антракти – 1

събота 19 октомври 2019

София

бул. „Княз Ал. Дондуков” 30

n/a