Slider

Календар на събитията


ЛИЛИ И ВЪЛШЕБНОТО БИСЕРЧЕ

Национална опера и балет
бул. „Княз Ал. Дондуков” 30
София
http://www.operasofia.bg
Спектакъл за деца от Любомир Денев по приказката на Валери Петров „Пук!”. Сцена: Голяма сцена.

неделя 19 май 2019

София

бул. „Княз Ал. Дондуков” 30

n/a