Slider

Календар на събитията


Есенна конференция на Българска асоциация за управление на хора

Интер Експо център
бул. „Цариградско шосе“ 147
София
http://iec.bg
Българска асоциация за управление на хора е неправителствена
организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага
и развива професионалистите в областта на управлението на хора.

петък 18 октомври 2019

София

бул. „Цариградско шосе“ 147

n/a