Slider

Календар на събитията


ХХVI МЕЖДУНАРОДЕН МУЗИКАЛЕН КОНКУРС ЗА ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ И КОМПОЗИТОРИ „МУЗИКАТА И ЗЕМЯТА”

Музей "Земята и хората"
бул. „Черни връх“ 4
София
http://www.earthandman.org

четвъртък 18 април 2019

София

бул. „Черни връх“ 4

n/a