Slider

Календар на събитията


Концерт на студенти от НМА „ проф. П. Владигеров“

Зала "България"
ул. „Георги Бенковски” 1
София
02 988 31 95
http://www.sofiaphilharmonie.bg
Вокален факултет.

сряда 18 април 2018

София

ул. „Георги Бенковски” 1

n/a