Slider

Календар на събитията


Памет Българска

ОКИ „Красно село”
бул. „Цар Борис III” 41
София
http://www.oki-krasnoselo.com
Хан Тервел – 1300 години от спасението на Европа от арабското нашествие. Академична лекция.

сряда 18 април 2018

София

бул. „Цар Борис III” 41

n/a