Slider

Календар на събитията


ЗОРБА ГЪРКЪТ

Национална опера и балет
бул. „Княз Ал. Дондуков” 30
София
http://www.operasofia.bg
ЗОРБА ГЪРКЪТ - "ОПЕРА В ПАРКА" 2017 -
Парк Военна академия „Г. С. Раковски”
Балет по музика на Микис Теодоракис

неделя 18 февруари 2018

София

бул. „Княз Ал. Дондуков” 30

n/a