Slider

Календар на събитията


ЛЕБЕДОВО ЕЗЕРО

Национална опера и балет
бул. „Княз Ал. Дондуков” 30
София
http://www.operasofia.bg
Балет по музика на Пьо̀ тър Илѝч Чайко̀вски
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1
Времетраене 3:20
Антракти 3

петък 17 май 2019

София

бул. „Княз Ал. Дондуков” 30

n/a