Slider

Календар на събитията


ОРГАНОВА ПАЛИТРА

Зала "България"
ул. „Георги Бенковски” 1
София
02 988 31 95
http://www.sofiaphilharmonic.com
Велин Илиев, орган
Студентски смесен хор на Американския университет в България, Благоевград
Христо Кротев, диригент

сряда 17 април 2019

София

ул. „Георги Бенковски” 1

n/a