Slider

Календар на събитията


МЕЧО ПУХ

Национална опера и балет
бул. „Княз Ал. Дондуков” 30
София
http://www.operasofia.bg
Спектакъл за деца от Андрей Дреников.

неделя 17 март 2019

София

бул. „Княз Ал. Дондуков” 30

n/a