Slider

Календар на събитията


Представяне на стихосбирката „Мълчание” на поетесата Лили Никол

ОКИ „Красно село”
бул. „Цар Борис III” 41
София
http://www.oki-krasnoselo.com

сряда 16 октомври 2019

София

бул. „Цар Борис III” 41

n/a