Slider

Календар на събитията


МЕЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ

Интер Експо център
бул. „Цариградско шосе“ 147
София
http://iec.bg
7-мо Издание.
Smart Cities има за цел да популяризира модерните технологии и работещи практики, които могат да превърнат градовете ни в по-екологични и енергийно-ефективни системи и улеснят максимално живота на хората. Изложението е мястото за представяне на интерактивни и достъпни информационни системи за транспорт, сгради, образование, здравни услуги и др.

вторник 16 април 2019

София

бул. „Цариградско шосе“ 147

n/a