Slider

Календар на събитията


Музиката на Европа – Дания

Зала "България"
ул. „Георги Бенковски” 1
София
02 988 31 95
http://www.sofiaphilharmonie.bg
Електроакустичен спектакъл с музиката на Айнар Кандинг, Мортен Олсен, Лине Торнхой, Уейн Сийгъл, Бо Джагър, Ким Хелвег, Ларс Греугард, Джон Сунд
Ирина-Калина Гудева - глас и контрабас
Ейнар Кандинг - пиано, мултимедия
"Музиката на Европа" се реализира с финансовата подкрепа на програма "Културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018" на Национален фонд "Култура".

понеделник 16 април 2018

София

ул. „Георги Бенковски” 1

n/a