Slider

Календар на събитията


CLICK - международна кураторска резиденция София

CLICK - първата специализирана резиденция за куратори в България. Цели да привлече утвърдени и млади международни куратори, които да се запознаят с българската сцена за съвременно изкуство, да изследват спецификата й и как тя се позиционира в европейски контекст и да реализират изложби и публични събития, в които поставят в диалог български и европейски автори.

петък 15 юни 2018

n/a