Slider

Календар на събитията


Опера в парка 2018 - Лакме

Парк Военна академия Г.С.Раковски
бул.Евлоги и Христо Георгиеви №82
София
Опера от Лео Делиб.

петък 15 юни 2018

София

бул.Евлоги и Христо Георгиеви №82

n/a