Slider

Календар на събитията


Мюзикъл John Owen-Jones + Live Orchestra

Национален дворец на културата
пл. "България" 1
София
02/916 6368
http://ndk.bg
Джон Оуен-Джоунс е най- успелиятбританскимюзикъленактьор за всичкивремена. Феноменалниятмуглас и актьорскоприсъствиебързопривличатвниманиетонаАндрюЛойдУебър и през 2001 годинатойвечеставанезаменимизпълнителнаФантома в световниятхит "ФантомътнаOперата"(The Phantom Of The Opera). Товагопревръща в единствениятбританскиактьоригралдветенай-великимюзикълниролиедновременнонаБродуей и наУестЕнд, Лондон и то в продължениенанад 10 години!

петък 15 юни 2018

София

пл. "България" 1

n/a