Slider

Календар на събитията


ЦИКЪЛ ОТ ЧЕТИРИ КАНТАТНО-ОРАТОРИАЛЕНИ КОНЦЕРТА

Зала "България"
ул. „Георги Бенковски” 1
София
02 988 31 95
http://www.sofiaphilharmonic.com
Събитието се организира със сътрудничеството на концертен комплекс „България“ и НФХ „Св. Обретенов“
и с участието на оркестър „Симфониета „София“ – Диригент Свилен Симеонов
Солисти: Емилия Барановска /виолончело/ – Франция

сряда 15 май 2019

София

ул. „Георги Бенковски” 1

n/a