Slider

Календар на събитията


БУЛМЕДИКА / БУЛДЕНТАЛ Дерма & Естетика Международно изложение за медицина

Интер Експо център
бул. „Цариградско шосе“ 147
София
http://iec.bg
Международна изложба за най-доброто и новото в медицината. Поколения лекари и дентални лекари обменят знания, опит и нововъведенията в медицинската практика. БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ демонстрира новите възможности, уникалните постижения и успешни практики на специалисти от медицинската общност по света.

сряда 15 май 2019

София

бул. „Цариградско шосе“ 147

n/a