Slider

Календар на събитията


НОЩ НА ЛИТЕРАТУРАТА 2019

различни градски пространства
Нощ на литературата е дългосрочен международен проект, иницииран от Централата на Чешките центрове в Прага, който представя съвременната европейска литература чрез серийни литературни четения на непознати, трудно достъпни или неочаквани за публиката градски пространства. Събитието се провежда в множество европейски градове от 2011 г., в София от 2012 г., а в други български градове от 2013 г. и вече има 7 успешни издания. Планираната дата за провеждане на осмото издание е 15 май 2019 г.

сряда 15 май 2019

n/a