Slider

Календар на събитията


ПРЕМИЕРА - ЛЕГЕНДА ЗА ЕЗЕРОТО

Национална опера и балет
бул. „Княз Ал. Дондуков” 30
София
http://www.operasofia.bg
Балет по музика на Панчо Владигеров
Сцена: Голяма сцена

петък 15 март 2019

София

бул. „Княз Ал. Дондуков” 30

n/a