Slider

Календар на събитията


ПЕЕЩИТЕ ПЪТНИ ЗНАЦИ

Национална опера и балет
бул. „Княз Ал. Дондуков” 30
София
http://www.operasofia.bg
Спектакъл за деца
Сцена: Малка сцена
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 години

петък 15 март 2019

София

бул. „Княз Ал. Дондуков” 30

n/a