Slider

Календар на събитията


ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ

ОКИ „Искър”
ул.Кръстьо Пастухов №23
София
http://www.dk-iskar.com
Безплатни творчески занимания за деца на открито.
Съвместно с Районна администрация "Искър" и "Булекопак" АД.

петък 13 юли 2018

София

ул.Кръстьо Пастухов №23

n/a