Slider

Календар на събитията


ПЕПЕЛЯШКА

Национална опера и балет
бул. „Княз Ал. Дондуков” 30
София
http://www.operasofia.bg
Опера от Джоакино Росини

събота 13 януари 2018

София

бул. „Княз Ал. Дондуков” 30

n/a