Slider

Календар на събитията


ДНИ НА МИНЕРАЛИТЕ

Музей "Земята и хората"
бул. „Черни връх“ 4
София
http://www.earthandman.org
Великденско изложение на минерали, фосили и скъпоценни камъни

петък 12 април 2019

София

бул. „Черни връх“ 4

n/a